Kancelaria Radcy Prawnego

Usługi prawne
obsługa rynku nieruchomości, prawo administracyjne, gospodarcze i cywilne

Prawo cywilne


W celu ochrony praw Klienta Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na etapie przedsądowym w celu polubownego rozwiązania problemu, jak i na drodze postępowania sądowego. Pomoc prawna świadczona jest przed sądami wszystkich instancji, w tym również Sądem Najwyższym. Materia spraw toczonych przez Kancelarię obejmuje m.in.: