Kancelaria Radcy Prawnego

Usługi prawne
obsługa rynku nieruchomości, prawo administracyjne, gospodarcze i cywilne

Zakres usług


Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna może polegać na sporządzeniu opinii prawnej, umowy, udzieleniu konsultacji prawnych, pomocy w negocjacjach lub reprezentowaniu przed sądami oraz organami administracji publicznej. Priorytetem Kancelarii jest współpraca z Klientem oparta na identyfikacji potrzeb i potencjalnych zagrożeń związanych z problemem prawnym. Opracowanie analizy sprawy na wczesnym etapie pozwala na znalezienie rozwiązania dostosowanego do oczekiwań Klienta. Dotychczasowa praktyka Kancelarii skupiała się w kilku obszarach.